Home > Theology Topics > this page
CRI/Home
Site Contents
Daily Readings
Bible Topics
Worship Topics
Ministry Topics
Lectionary
Church Year
Theology Topics
Non-English
PhotoTour
New Additions

TULIP Calvinisme en Wesleyanisme vergeleken

Dennis Bratcher
translated by Hans Deventer

TULIP is een acroniem voor de vijf punten van het Calvinisme in het Engels. Dat is uiteraard niet zo vertaalbaar in het Nederlands dat dezelfde letters te gebruiken zijn, vandaar dat de term "TULIP" niet terug komt in de Nederlandse vertaling.

 

Johannes Calvijn

Grondslag gelegd door Augustinus

John Wesley

Grondslag gelegd door Arminius

T

Totale Verdorvenheid – Mensen zijn dermate aangetast door de negatieve gevolgen van de erfzonde dat zij niet in staat zijn om rechtvaardig te zijn. Zij zijn altijd en onveranderlijk zondig. De menselijke vrijheid is volkomen gebonden door de zonde, zodat we enkel het kwade kunnen kiezen.

Verdorvenheid – Mensen zijn zondig en zonder God niet in staat om zelf rechtvaardig te zijn. Maar ze zijn niet zo zondig dat ze niet verlost kunnen worden en veranderd door Gods genade. Gods voorafgaande genade hergeeft de mens een vrije wil.

U

Onvoorwaardelijke uitverkiezing – Aangezien mensen niet zelf kunnen kiezen, heeft God door zijn eeuwig raadsbesluit sommigen gekozen of uitverkoren om rechtvaardig verklaard te worden, zonder enige voorwaarde aan die uitverkiezing.

Voorwaardelijke uitverkiezing - God heeft ervoor gekozen dat alle mensen rechtvaardig worden door Zijn genade, maar heeft ons geroepen om te reageren op die genade door onze door God gegeven vrijheid als mens te gebruiken als voorwaarde om deze uitverkiezing waar te maken.

L

Beperkte verzoening – Het resultaat van de verzoening, waardoor God een zondige mensheid vergeven heeft, is beperkt tot degenen die Hij heeft uitverkoren.

Onbeperkte verzoening -  Het resultaat van de verzoening is om niet beschikbaar voor een ieder die Hij uitverkoren heeft, en dat is de gehele mensheid, “wie dorst heeft kome, en wie wil”

I

Onweerstaanbare genade – De genade die God de mens geeft om hun uitverkiezing waar te maken kan niet worden weerstaan, aangezien die door God besloten is.

Weerstaanbare genade - Gods genade is om niet en wordt zonder verdienste aangeboden, maar mensen hebben van God de vrijheid gekregen die genade te weigeren.

P

Volharding van de gelovigen – Aangezien God heeft besloten heeft wie uitverkoren is, en zij die uitverkiezing niet kunnen weerstaan, zijn zij onvoorwaardelijk en eeuwig zeker in die uitverkiezing.

Zekerheid en veiligheid – Er is veiligheid in Gods genade die zekerheid van verlossing geeft, maar die zekerheid staat in verband met een voortdurende trouw; we kunnen nog altijd God verwerpen.

-Dennis Bratcher, Copyright © 2020, Dennis Bratcher - All Rights Reserved
See Copyright and User Information Notice

Related pages